POSLOVNE REŠITVE ZA DANAŠNJI ČAS

Izkoristite naše izkušnje, povežite svoje poslovne procese, hitro se vključite v e-poslovanje
Visit ponuja vrsto storitev in proizvodov, ki omogočajo pretok podatkov, povezovanje aplikacij in B2B-povezave ter zahtevne pretvorbe podatkov, na primer formate SAP iDOC. Poskrbimo za popolno e-povezljivost z vašimi partnerji in za povezljivost vaših domačih poslovnih procesov.
B2B

Izraz business-to-business opisuje poslovne transakcije med poslovnimi partnerji.

Najbolj značilen primer je izmenjavanje naročil med kupci in dobavitelji.
 
Omrežja z dodano vrednostjo

Podjetja se med seboj najlažje povezujejo prek omrežij, ki povezujejo množico partnerjev in poskrbijo za zanesljiv pretok podatkov med njimi.
To so omrežja z dodano vrednostjo ali VAN (Value Added Networks).
 
Povezovanje poslovnih procesov in pretok podatkov
Poslovne podatke že vsa podjetja obdelujejo s svojimi poslovnimi aplikacijami. Podatke iz papirnatih dokumentov je treba vpisovati ročno ‒ podatke, ki se prenašajo v elektronski obliki, pa lahko obdelujemo avtomatično. Zaželeno je tudi avtomatično prenašanje podatkov med lastnimi aplikacijami.

več...