Pogoji poslovanja

Pogoji za uporabo storitev DINET

1 Definicije

DIP pomeni Data Interchange Plc.
DINET pomeni storitve omrežja z dodano vrednostjo, ki jih izvaja DIP in jih v Sloveniji trži Visit d. o. o.
Darwin Web je ime dodatne storitve na omrežju DINET, ki omogoča računalniško izmenjavanje podatkov tudi malim dobaviteljem, ki ne želijo investirati v lastno opremo za izmenjavanje podatkov.
PONUDNIK pomeni DIP in Visit d. o. o.
NAROČNIK je oseba ali podjetje, ki uporablja storitve.

2 Storitve DINET – pogoji za uporabo

Na podlagi naročniškega razmerja PONUDNIK dovoljuje NAROČNIKU dostop do storitev DINET pod pogoji iz tega dokumenta.
NAROČNIK je odgovoren za uporabo storitev DINET in za rezultate, pridobljene z uporabo teh storitev.
NAROČNIK je odgovoren za to, da je uporaba storitev DINET v skladu z vsemi predpisi.
NAROČNIK je odgovoren za pridobitev in namestitev vse potrebne strojne, komunikacijske in programske opreme, po potrebi tudi licenc, ki ustreza zahtevam PONUDNIKA.

3 Garancija

Storitev DINET ne izključuje možnih prekinitev in napak v delovanju.
PONUDNIK ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo zaradi uporabe storitve DINET.
Storitev DINET je t. i. »fault-tolerant«, vendar ni niti izdelana niti namenjena za uporabo v dejavnostih, ki zahtevajo neprekinjeno delovanje ali neposreden nadzor nad napravami, kot so načrtovanje, gradnja in vzdrževanje letal, letalski promet, nuklearni objekti, življenjsko važni medicinski inštrumenti in podobno. NAROČNIK zagotavlja, da storitve DINET ne bo uporabljal za tako zelo tvegane dejavnosti.
PONUDNIK si bo kar najbolj prizadeval za nemotene storitve. 

4 Odvzem dostopa do storitev 

PONUDNIK lahko NAROČNIKU odvzame dostop do storitev DINET, če ta deset (10) dni ali več zamuja s plačilom obveznosti, v sistemu povzroča tehnične in druge motnje ali poskuša razbiti zaščitne sisteme in nepooblaščeno priti do podatkov.

5 Spremembe pri storitvah

PONUDNIK lahko po vnaprejšnji najavi odstrani ali spremeni posamezno funkcionalnost storitve brez obveznosti do NAROČNIKA. Običajno bodo spremembe najavljene najmanj en mesec pred uvedbo. Spremembe brez opozorila ali v krajšem roku bodo vpeljane, le če je nujno poskrbeti za varnost  in nemotenost storitev.

6 Programi in drugi delovni procesi

Če NAROČNIK uporablja storitve DINET za prenašanje, kopiranje, prikazovanje, izvajanje programov ali druge namene, si je dolžan zagotoviti vse pravice, ki so za to morda potrebne. PONUDNIK dovoljuje NAROČNIKU samo uporabo programov in storitev, ki jih uporablja v okviru storitev DINET. NAROČNIK nima nikakršnih drugih pravic do programske opreme v tej zvezi.

7 Zaupnost

NAROČNIK  in PONUDNIK se obvezujeta, da bosta vse podatke, pridobljene pri opravljanju storitve, obravnavala kot poslovno tajnost in da ne bosta kako drugače škodovala ugledu druge pogodbene stranke.

8 Cenovna politika

DARWIN WEB za dobavitelje:

  • Mesečna naročnina za dobavitelja znaša 75 EUR, vključuje promet do vrednosti 75 EUR*

DINET VAN promet:

  • Mesečna naročnina znaša 35 EUR, vključuje promet do vrednosti 35 EUR*

*Zaračunavanje prometa: 0,035 GBP za kilobyte prenesenih podatkov.

Imate dodatna vprašanja?

Pokličite nas ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo